MaiLiên 11:22 ngày 20/9/18 trong  Bảng văn phòng, bảng kính

Phân loại các loại bảng viết hiện nay

Bông xóa bảng được làm từ nhiều chất liệu khác nhau, từ các loại vải cũ bình thường cho đến vải nỉ , bông, thậm chí có thể là các loại xốp với nhiều kích thước để sử dụng cho nhiều loại mặt bảng khác nhau.