Các tiêu chí để đánh giá phế liệu

22:49 ngày 17/5/18 trong  Thu mua phế liệu giá cao

Như thế nào được gọi là vật liệu được thu mua phế liệu?

thu mua phế liệu nhôm

Theo như định nghĩa viết ở trên, một vật liệu sẽ trở thành phế liệu được thu mua phế liệu khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như sau:.

Tiêu chí thứ nhất: Là sản phẩm hoặc vật liệu

Tiêu chí thứ hai: Bị loại ra từ quá trình sản xuất tiêu dùng.

Bị loại ra được hiểu là các sản phẩm hoặc vật liệu được đưa ra khỏi quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng do không còn phù hợp với quá trình sản xuất và tiêu dùng. ( phelieulinhanh.com ) . Ví dụ như việc thu mua sắt phế liệu hay thu mua phế liệu nhôm là do các sản phẩm làm từ sắt nhôm bị loại ra khỏi quá trình sản xuất.

Tiêu chí thứ ba: Được thu hồi, thu mua dùng làm phế liệu, nguyên liệu

Sản phẩm hoặc vật liệu có trở thành phế liệu hay không phụ thuộc vào việc đánh giá trên thực tế đối với hành vi của chủ sở hữu khi từ bỏ ý định khai thác giá trị, công dụng của sản phẩm, vật liệ và phải được xem xét cụ thể đối với từng trường hợp.

Tiêu chí thứ nhất: Chất thải là vật chất, có thể tồn tại dưới những dạng như rắn, lỏng khí hoặc các dạng khác.

Tiêu chí thứ hai: Vật chất bị chủ sở hữu thải ra trong các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của mình. Cả trường hợp chủ động và bị động, sẽ trở thành chất thải.

Tiêu chí thứ ba: Vật chất sẽ tồn tại dưới dạng chất thải kể từ khi chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp thải ra và không mang lại giá trị gì thêm. Khái niệm này không đề cập đến mục đích sau quá trình thải ra và pháp luật coi thu hồi là một trong những nghĩa vụ của người sản sinh chất thải.

Tóm lại, phế liệu và chất thải  đều là những vật chất hữu hình được sinh ra trong quá trình sản xuất, sinh hoạt.Nhưng khác ở chỗ vật chất khi trở thành phế liệu thì có thể thu mua phế liệu để sử dụng mục đích khác hoặc tái chế sử dụng lại.

Theo định nghĩa phế thải hoặc chất thải là vật chất ở thể rắn, lỏng, khí được thải ra từ sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác.Như vậy để trở thành phế thải vật chất phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

Tiêu chí thứ ba: Vật chất sẽ tồn tại dưới dạng chất thải kể từ khi chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp thải ra và không mang lại giá trị gì thêm.Khái niệm này không đề cập đến mục đích sau quá trình thải ra và pháp luật coi thu hồi là một trong những nghĩa vụ của người sản sinh chất thải.

Còn phế thải là vật chất không còn giá trị sử dụng nữa và có thể gây nguy hại cho con người và sức khỏe.

Vậy vai trò của khái niệm phế liệu đối với thực tế

Do hoạt động nhập khẩu phế liệu thời gian qua cũng như các tiêu chí để phân biệt các vật chất khác có liên quan đến giá trị kinh tế và môi trường mà các thuật ngữ liên quan đến phế liệu, phế thải, chất thải không được phân tích, đánh giá dựa trên các tiêu chí pháp lý mà được dùng như các thuật ngữ thông thường, thuật ngữ xã hội học và mặc nhiên được công nhận là trong lĩnh vực khoa học pháp lý.

Dưới giác độ môi trường thì việc xem xét và đánh giá một vật chất được quy là phế liệu hay chất thải có ý nghĩ quyết định trong việc áp dụng các quy đinh khác nhau của pháp luật môi trường về hoạt động nhập khẩu.Trong điều kiện như vậy, việc làm rõ những tiêu chí cơ bản và bản chất pháp lý của khái niệm phế liệu có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật môi trường nói chung và pháp luật môi trường từ hoạt động nhập khẩu phế liệu nói riêng.

Chúng không thể phân hóa, bốc cháy hay tương tác hóa học với những vật liệu khác.Sau khi kiểm chứng chúng có những đặc tính đó thì có thể thải chúng ra thiên nhiên, chất thành đống, dùng để bồi đắp những nơi trũng.Nói chung thì với tình trạng biến đổi khí hậu làm cho mặt nước biển dâng lên, chúng ta nên dùng những phế liệu thô để củng cố những cồn đất, bãi đá hay lấn biển.

Thứ 2 : Những phế liệu không nguy hiểm chiếm khoảng một phần ba tổng lượng, gồm lá cây, hoa, gỗ, rơm, giấy, carton, nhựa, kim loại...Chúng có thể có ít nhiều giá trị kinh tế vì có tiềm năng được tuần hoàn, đốt cháy để lấy ẩn nhiệt, ủ thành phân và khí methan hay tự phân hủy theo quy trình sinh học.

Một mặt không cho nhập khẩu những phế liệu mà chúng ta không có đủ công suất xử lý thỏa mãn cả hai điều kiện trên.Mặt khác thì cho phép nhập để gia công xử lý những phế liệu mà chúng ta có thừa công suất.

Thứ 3 : Những phế liệu nguy hiểm chiếm phần nhỏ còn lại, dưới 4% tổng lượng.Chúng chứa những chất độc hại hay nguy hiểm cho con người, sinh vật và môi trường.Những vật liệu khác thì không có giải pháp nào ngoài việc hủy diệt chúng theo bất cứ phương pháp thích nghi nào.

Theo luật quốc tế thì không được thuyên chuyển phế liệu của nước mình sang một nước khác và phải tiếp nhận những phế liệu đã xuất khẩu trái phép mà một quốc gia khác trả lại.

Phân loại xử lý phế liệu

Phân loại phế liệu thành 3 loại chính

Thứ 1: Những phế liệu thô chiếm khoảng hai phần ba tổng lượng phế liệu, gồm đất đá của các ngành khoáng sản và xây dựng, kính, gạch, bê tông của kiến trúc bị phá, tro của các lò đốt, xỉ của các nhà máy luyện kim... Chúng không thể phân hóa, bốc cháy hay tương tác hóa học với những vật liệu khác. Sau khi kiểm chứng chúng có những đặc tính đó thì có thể thải chúng ra thiên nhiên, chất thành đống, dùng để bồi đắp những nơi trũng. Nói chung thì với tình trạng biến đổi khí hậu làm cho mặt nước biển dâng lên, chúng ta nên dùng những phế liệu thô để củng cố những cồn đất, bãi đá hay lấn biển.

Chúng ta phải xử lý các phế liệu này bằng những giải pháp vừa làm tăng tối đa giá trị của chúng vừa tôn trọng an toàn của con người và toàn vẹn môi trường. Chính phủ cần có hai chính sách. Một mặt không cho nhập khẩu những phế liệu mà chúng ta không có đủ công suất xử lý thỏa mãn cả hai điều kiện trên. Mặt khác thì cho phép nhập để gia công xử lý những phế liệu mà chúng ta có thừa công suất.

Thứ 3 : Những phế liệu nguy hiểm chiếm phần nhỏ còn lại, dưới 4% tổng lượng. Chúng chứa những chất độc hại hay nguy hiểm cho con người, sinh vật và môi trường. Chúng gồm những vật liệu phóng xạ, những chất hóa học của các ngành biến chế hydro-cacbua, những chất thải của ngành y khoa chăm sóc con người và sinh vật... Những vật liệu phóng xạ thì lưu trữ chờ cho phân hạch hết hay khi nào tìm được phương pháp xử lý chúng. Những vật liệu khác thì không có giải pháp nào ngoài việc hủy diệt chúng theo bất cứ phương pháp thích nghi nào.

Theo luật quốc tế thì không được thuyên chuyển phế liệu của nước mình sang một nước khác và phải tiếp nhận những phế liệu đã xuất khẩu trái phép mà một quốc gia khác trả lại. Nước ta không phải là bãi rác của thế giới. Hải quan phải kiên quyết từ chối không cho phế liệu nguy hiểm xâm nhập lãnh thổ và lãnh hải nước ta. Thực thi Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển (UNCLOS) để xác định chủ quyền, cảnh sát biển phải ngăn chặn các tàu đổ phế liệu nguy hiểm xuống biển ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của ta.

“Nguyên tắc thu mua của chúng tôi là không ép giá, nhiệt tình, vui vẻ, giá cạnh tranh – thu gom nhanh gọn – vệ sinh sạch sẽ”